International Public Law & politics

International Public Law & politicsPage : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   


Reparation for Victims of Collateral Damage: A Normative and Theoretical InquiryReparation for Victims of Collateral Damage: A Normative and Theoretical Inquiry
Alphonse Muleefu

The laws of war protect non-combatants against the adverse effects of war. Belligerents are prohibited from attacking non-combatants or civilian properties directly and causing incidental damage that is excessive in relation to the military objective. In case of a violation, victims have a right to reparation. However, the laws of war do not provide total protection; noncombatants can be accidently or incidentally harmed or their properties destroyed without making that conduct a violation. Since reparation is tied to violations of existing laws of war, victims of lawful incidents (collateral damage) are excluded. This book discursively investigates the basis for this normative discrimination and examines grounds (moral, policy and legal) on which reparation to victims of collateral damage could be (un) justifiable.

Available from 24 November 2014

Saving souls from aboveSaving souls from above
Milan Brouwers

In the year 1903 the brothers Wright are believed to have performed the first official flight with an airplane. At first aviation was regarded to serve peaceful purposes, such as air transports. However, also its military capabilities were discovered and put into practice. Former state leaders such as Saddam Hussein and Muammar el-Qaddafi used aircraft to brutally deal with internal uprisings. Western military powers reacted to these atrocities by establishing and enforcing no-fly zones over the besieged territories. This book examines the concept of no-fly zone interventions under the Jus ad Bellum and Jus in Bello. The main research question is: what is the legal
basis for no-fly zone interventions and what are the main legal criteria for their enforcement?

Global Constitutional Law Collection - Volume 11Global Constitutional Law Collection - Volume 11
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in October 2014 include all constitutions from the Asian continent.

Volume 11 includes the following countries: Brunei, Cambodia, China, East Timor, Indonesia, Japan, North Korea, South Korea, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwain and Vietnam.

Bestuurlijk gedonder (softcover)Bestuurlijk gedonder (softcover)
Milo Schoenmaker

‘De raad is soms net een apenrots: elke fractie wil het hoogste woord’ (uit: de Volkskrant, 22-09-2011)
In het lokaal bestuur in Nederland komen regelmatig bestuurlijke  conflicten en bestuurscrises voor, waarbij burgemeesters, wethouders of hele colleges gedwongen moeten vertrekken. In sommige gemeenten gebeurt dat zelden, in andere gemeenten vaak. Zelfs zo vaak dat deze gemeenten bekend staan om de grote hoeveelheid bestuurlijke problemen die zich er voordoen of hebben voorgedaan. Hoeveel van dergelijke ‘bestuurlijke probleemgemeenten’ zijn er? En hoe komt het dat hier zo vaak bestuurlijke problemen opdoemen?

Milo Schoenmaker (burgemeester) deed onderzoek naar de oorzaken van de aanhoudende bestuurlijke problematiek in bestuurlijke probleemgemeenten. Hij onderzocht hoeveel gemeenten er zijn te kwalificeren als bestuurlijke probleemgemeente en verrichtte in vier van deze gemeenten veldonderzoek.
€ 32.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGoed bestuur Sint-Maarten: tussen recht en realiteitGoed bestuur Sint-Maarten: tussen recht en realiteit
G.H. Addink, M.D.C. van der Tol en C.M.C. Wagemakers (red.)

De Gouverneur van Sint Maarten, dhr. Eugene Holiday, gaf in februari 2013 een lezing aan de Universiteit Utrecht over uitdagingen op Sint Maarten met betrekking tot goed bestuur. Hij nodigde studenten uit verder onderzoek te doen naar goed bestuur op Sint Maarten.

Een tiental studenten heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar goed bestuur op Sint Maarten. Diverse thema’s zijn bestudeerd: de betekenis van deugdelijk bestuur in het Statuut en de rol van beginselen in het recht van Sint Maarten, zoals de beginselen van effectiviteit, transparantie en integriteit.
Verder is onderzoek gedaan naar de rol van het Constitutioneel Hof en de Algemene Rekenkamer in de ontwikkeling van goed bestuur. Tenslotte zijn er bijdragen die ingaan op de relatie tussen Sint Maarten en de Europese Unie, in algemene zin en met betrekking tot beginselen van aanbestedingsrecht bij
projecten die met Europese subsidiegelden worden bekostigd. Een onderdeel van het onderzoek vormde een studiereis naar het land om door middel van gesprekken en interviews van dichtbij en op een directe wijze kennis te maken met het land en in het bijzonder het landsbestuur.

In deze bundel zijn de onderzoeksresultaten en conclusies opgenomen. Deze gaan veelal vergezeld van concrete aanbevelingen aan het bestuur van het land Sint Maarten en in enkele gevallen ook aan de Koninkrijkswetgever.€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAd FontesAd Fontes
E.J.M.F.C. Broers en R.M.H. Kubben (red.)

Op vrijdag 12 september 2014 nam Trix van Erp-Jacobs afscheid van de Tilburg Law School, ditmaal als hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, nadat zij in 2012 reeds haar werkzaamheden als universitair hoofddocent bij de sectie rechtsgeschiedenis van het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis had beëindigd. Heel haar werkzame leven is Trix verbonden geweest aan de instelling die zij heeft gekend als Katholieke Hogeschool Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant,
Universiteit van Tilburg en ten slotte Tilburg University. In haar onderwijs heeft zij met enthousiasme en vakvrouwschap de geschiedenis van het recht uitgelegd aan talloze generaties studenten, en heeft zij hen onderwezen in onder meer de geschiedenis van het strafrecht, van het staats- en bestuursrecht en van het belastingrecht. Aan deze en andere terreinen van de rechtsgeschiedenis heeft zij ook menige publicatie gewijd, waarbij zij niet zelden een uitvoerig onderzoek van archivalische bronnen tot uitgangspunt heeft genomen.

De veelzijdigheid van de werkzaamheden en interesses van Trix van Erp-Jacobs wordt ook weerspiegeld in deze bundel die haar bij haar afscheid werd aangeboden, waaraan een groot aantal
collega’s en ex-collega’s uit binnen- en buitenland, beoefenaars en liefhebbers van de rechtsgeschiedenis, een bijdrage hebben geleverd. De onderwerpen lopen uiteen van strafrecht tot volkenrecht, van rechtspraak tot rechtsdogmatiek, van middeleeuwse literatuur tot common law. Net als Trix gingen veel auteurs daarbij terug naar de bronnen van het recht. Ad fontes!€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe jongste ontwikkelingen van het kiesrecht in het Koninkrijk der Nederlanden in historisch perspectief De jongste ontwikkelingen van het kiesrecht in het Koninkrijk der Nederlanden in historisch perspectief
Mariëtte D.C. van der Tol

De recente herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden is wellicht een constitutioneel wapenfeit, niettemin blijven er indringende vragen bestaan rondom kiesrecht en burgerschap. Zowel de constructie van autonome landen als van bijzonder openbare lichamen laat toe dat onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders binnen het Koninkrijk en tussen niet-Nederlandse ingezetenen van het Koninkrijk.

Dit boek schetst de constitutionele tegenstellingen die schuil gaan achter de discussie rondom het kiesrecht in het Koninkrijk. Tevens zoekt het verdieping in de historische ontwikkeling van burgerschap en kiesrecht sinds de afschaffing van de slavernij. Schrijnend is met name, dat inwoners van de West tot nog toe geen volledig kiesrecht hebben gekregen zoals dat past bij burgerschap in het Koninkrijk. In de loop van de twintigste eeuw zijn allerlei ingewikkelde juridische constructies in het leven geroepen die dit beeld – bedoeld of onbedoeld – bevestigen. Er wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken, waarna op grond van een aantal constitutionele uitgangspunten suggesties volgen hoe (meer) recht kan worden gedaan aan alle staatsburgers en inwoners van het Koninkrijk en hun democratische rechten.€ 16.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelInternational Law and the Western Sahara ConflictInternational Law and the Western Sahara Conflict
Juan Soroeta Liceras

Since joining the UN in 1955, its main bodies pressured Spain to proceed with the decolonization of "Spanish Sahara", which shortly after, and under the name of Western Sahara, was included in the list of Non-Self-Governing Territories. When Spain was preparing the referendum of self-determination in 1975, the General Assembly asked for it to be suspended until the International Court of Justice issued an advisory opinion. This opinion established that in 1884 there were no ties of sovereignty between Morocco and Mauritania and the people of the Territory and that the conflict should be resolved through the exercise of the right of self-determination. Nevertheless, following the signing of the Madrid Agreements and the withdrawal of Spain from the territory, Morocco and Mauritania occupied it, forcing the Saharawi people to start a war of national liberation that would last until 1991. That year launched a Peace Plan negotiated by Morocco and the POLISARIO Front, which provided for the holding of the referendum on self-determination. When the MINURSO issued the composition of the census in 2000, Morocco decided to abandon the Peace Plan, accusing the UN of bias, thus leaving the conflict in an apparent impasse. Since 1975, the result of this conflict has seen the Saharawi people split between those who survive through international humanitarian aid in refugee camps in Tinduf, Algeria, and those who live in their own country under Moroccan occupation. This book explains the key issues of the conflict from the perspective of International law, with particular emphasis on the development of the Peace Plan as well as the causes and consequences of its paralysis.

A sample of some chapters can be found below!

About the Author

Juan Soroeta is Professor of Public International Law and International Relations at the University of the Basque Country. After more than twenty years of research, he is considered the most recognized Spanish specialist on the conflict in the former Spanish colony. In addition to this book, he has written and published numerous articles pertaining to this issue. As President of AIODH (International Association for Human Rights Monitoring) he has acted for many years as an international observer of the trials taking place in the Western Sahara and Morocco against Saharawi human rights activists.

Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2010Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2010
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-VIReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-VI
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-VReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-V
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-IVReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-IV


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-IIIReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-III
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-IIReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-II
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

Having a SayHaving a Say
Bas Rombouts

The adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007 reinvigorated discussions about participation by indigenous peoples in decision-making processes that affect them. In particular, the debate revolves around interpretations of the concept of “free, prior and informed consent” (FPIC), which is becoming one of the central mechanisms in international law and policy for resolving conflicts about lands and natural resources. In this study, the legal status of FPIC and conditions for its successful implementation are examined. Firstly, the principle is contextualized by examining the underlying concept of self-determination and derivative rights to lands and resources. Secondly, FPIC is explored from within the framework of the right to effective participation. Thirdly, the existing international platforms and institutions in which FPIC norms are present are surveyed. Fourthly, a detailed analysis of recent regional case law clarifies the legal application of FPIC in the context of land and resource rights. Finally, a number of recent guidelines for the implementation of FPIC processes in the framework of specific voluntary sustainability initiatives are compared and analyzed. This study provides both a theoretical and a practical starting point for scholars, lawyers, policy makers, or others interested in FPIC processes and indigenous peoples.

Global Constitutional Law Collection - Volume 5Global Constitutional Law Collection - Volume 5
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 5th volume includes the following countries: Benin, Cameroon, Congo, Cote d’Ivoire, Dem Republic Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Nigeria, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, and Togo.

Global Constitutional Law Collection - Volume 2 Global Constitutional Law Collection - Volume 2
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 2nd volumes includes the following countries: Comores, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Seychelles, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe.

Global Constitutional Law Collection - Volume 1 Global Constitutional Law Collection - Volume 1
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 1st volume includes the following countries: Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, and Swaziland.

Homelessness and the lawHomelessness and the law
G.J. Vonk & A. Tollenaar (eds.)

Ever since Dickens wrote his great novels we know that homelessness and the law are closely related. The relationship has not always been a good one for the individuals concerned. Now we have a welfare state and much has improved. The prevention of homelessness and the protection of the homeless has become a constitutional imperative. Yet this does not mean to say that the law always works in favour of the inclusion and emancipation of the homeless. Rigid exclusions remain, in particular for immigrants and repressive responses are on the rise. In the meantime courts soften the worse consequences of these policies by offering human rights remedies.

This book brings together a selection of legal issues relating to the plight of the homeless. They are placed under the headings of: constitution, repression, immigration and human rights. The chapters give a unique insight into the latest policy developments in developed countries. The chapters cover legal issues in Australia, Canada, Switzerland and seven member states of the European Union.

The overall conclusion is that homelessness creates a curious paradox in our legal orders. The same system that is responsible for exclusions and repression (in terms of national positive law) calls for the protection of the victims of these practices (in terms of human rights guarantees).

Suriname Compleet?Suriname Compleet?
Lachman Soedamah

Het grensgeschil tussen Suriname en zijn buurlanden is al meer dan een eeuw een telkens terugkerend probleem voor de regio. In dit boek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de grensgeschillen die Suriname heeft met zijn buurlanden. Deze grenskwesties zijn een erfenis uit het koloniale verleden. Het onderzoek richt zich op de oorzaken en problemen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen. Om een volledig beeld te krijgen omtrent de grensproblematiek van Suriname, zijn naast de bespreking van het grensconflict tussen Suriname en Guyana ook de land- en maritieme grensgeschillen tussen Suriname en Frans-Guyana behandeld. De grensregeling van 1891 tussen Suriname en Frans-Guyana en de grensregeling van 1906 tussen Suriname en Brazilië komen eveneens aan de orde. Ingegaan wordt op de beslechting van grensconflicten in het regionaal volkenrecht, meer in het bijzonder in Latijns-Amerika. Met het behandelen van de verschillende grensgeschillen in Latijns-Amerika is nagegaan op welke wijze de landen hun problemen hebben aangepakt om tot een oplossing te komen. Hierbij zijn verschillende invalshoeken en perspectieven aan de orde gekomen die ook bij de mogelijke oplossing van de Surinaamse grensgeschillen een rol zouden kunnen spelen.

Lachman Soedamah is advocaat bij Soedamah Advocaten te Amsterdam. Vanaf begin 2009 heeft hij de advocatuur gecombineerd met het promotieonderzoek over de Surinaamse grensgeschillen dat hij als buitenpromovendus heeft verricht aan de Open Universiteit.

Het boek is leverbaar vanaf 14 februari 2014.PAge : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28