Grensoverschrijdende sfeercumulatie

BookCover

Grensoverschrijdende sfeercumulatie
Over de handhavingssamenwerking tussen financiŽle toezichthouders, fiscale autoriteiten en justitiŽle autoriteiten in EU-verband
Michiel Luchtman
Pages: 800 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 04-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502629

Product Description

De EU-samenwerking bij de bestrijding van fiscale en financiële criminaliteit verloopt problematisch. Het huidige systeem van samenwerking vertoont tekortkomingen, zowel vanuit het oogpunt van rechtshandhaving, als vanuit het oogpunt van rechtsbescherming. In de situaties waarin er, ondanks nationale verschillen, wél wordt samengewerkt, laat de rechtspositie van de betrokken banken en hun cliënten te wensen over; het gevolg van de grote vrijheid die lidstaten bij de invulling van hun samenwerkingsplicht hebben. Een gezamenlijke Europese aanpak van de problematiek is nodig. Deze zal onvermijdelijk een beperkte harmonisatie van de regels inzake transnationale samenwerking omvatten en supranationale controle door de Europese Commissie en het Hof van Justitie. 

Inhoud
1 Inleiding
2 Inter- en supranationale normering
3 Nederland
4 Duitsland
5 Zwitserland
6 Transnationaal gegevensverkeer in vergelijkend perspectief
7 Beantwoording van de probleemstelling en aanbevelingen

Michiel Luchtman promoveerde in april 2007 cum laude op dit onderwerp. Hij is sinds 2006 verbonden aan het Willem Pompe Insituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk