Deskundigenbewijs in het strafproces

BookCover

Deskundigenbewijs in het strafproces

Rolf Hoving
Pages: 724 pages
Shipping Weight: 0 gram
Published: 07-2017
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403895

Product Description

In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt
van deskundigenbewijs. De inzet van deskundigen in
strafzaken is echter niet vanzelfsprekend. Gerechtelijke dwalingen,
bijvoorbeeld in de Schiedammer Parkmoordzaak, roepen
de vraag op of in het strafproces op de juiste manier met deskundigen
wordt omgegaan. De informatie van deskundigen
behoort er immers aan bij te dragen dat in het strafproces de
juiste beslissingen worden genomen. Met de Wet deskundige in
strafzaken heeft de wetgever gereageerd op de discussie over de
omgang met deskundigenbewijs. Is de wetgever er in geslaagd
het strafproces zo in richten dat deskundigenbewijs een zo
groot mogelijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de
be-slissingen die in het strafproces worden genomen? Of kan de
omgang met deskundigen-bewijs nog worden verbeterd?


In dit onderzoek worden enkele knelpunten geconstateerd bij
de omgang met deskundigenbewijs in het Nederlandse strafproces.
Daarom worden aanbevelingen voor verbeteringen
gedaan, gebaseerd op de omgang met deskundigenbewijs in het
Engelse strafproces en door het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens en op inzichten over de omgang met deskundigenbewijs
uit de filosofie, sociologie en argumentatieleer.


Rolf Hoving is docent en onderzoeker strafrecht bij de Rijksuniversiteit
Groningen.What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk